null

HDPE 100 RC MULTILAYER PIPE SYSTEMS

Ürün Açıklamaları

Uygun maliyetli tesisata yönelik yüksek kaliteli malzeme

1. Ürün Açıklamaları

Maliyet ve zaman baskısı, hizmet sağlayıcılarını geleneksel yöntemler üzerinde tekrar düşünmeye ve modern malzemeleri kullanmaya itmektedir. Örneğin PE boruların kum ya da ince çakıl içerisine gömülmesi yönünde geçmişte yapılan talepler, piyasaya sürülen son PE 100-RC malzemelerden yapılmış olan borular kullanıldığında artık gerekli olmamaktadır.

PE’den yapılmış olan geleneksel boru hatları kum yatağının temin edilmediği durumlarda taşlar, atık camlar ve zeminde bulunan diğer kompakt malzemelerden kaynaklanan daha yüksek seviyedeki gerilimlere maruz kalmaktadır. İşletme gerilimleriyle beraber (içsel basınç, trafik ve toprak yükleri) sonuçta boru üzerinde doğrudan etki eden noktasal ya da doğrusal kuvvetler gerilim çatlaklarına neden olacaktır (yavaş çatlak büyümesi söz konusu olan PE 100 RC çok katmanlı borular ebatsal olarak entegre edilmiş renkli dış katmanlı ko-ekstrüzyonla terbiye edilmiş tam cidar borulardır. (içme suyu = mavi, gaz = turuncu – sarı, atıksu = kahverengi)). PE 100 RC çok katmanlı boru sistemleri kum yatağının hiç temin edilmediği durumlarda ortaya çıkan sürtünmeden kaynaklanan sonuçlara karşı ve daha uzun vadede ortaya çıkan noktasal yüklere karşı özellikle dirençli bulunmaktadır.

Yavaş çatlak büyümesine karşı direnç gösterilmesi gibi ek gelişmiş ürün özelliklerinin hedeflendiği şekilde kullanılması, modern ve ekonomik bir boru döşeme işleminin tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır. İmalat süreci geleneksel olmayan (kum yatağı olmaksızın yapılan) boru döşeme işlemlerinde dahi 100 yılın üzerinde bir hizmet ömrü temin etmektedir.

Pe 100’ün PE 100-RC ile karşılaştırılması

Pe 100-RC malzemesi geçerliliği geçtiğimiz birçok yıl içerisinde kanıtlanmış olan PE 100 ham maddesinin tüm özelliklerini ihtiva etmektedir; örneğin, MRS 10. Buradaki tek ama önemli olan fark, PE 100-RC’nin gerilim çatlamasına karşı üstün seviyede dirençli olmasıdır. İşleme, özellikle de birleştirme tekniği, aynı şartlara tabidir. Kaynak (örneğin ısı elemanı alın kaynağı) işlemi PE 100-RC söz konusu olduğunda DVS 2207-1 sayılı kılavuz ilkesi uyarınca ve herhangi bir sınırlama olmaksızın yapılmaktadır.

PE 100 ve PE 100-RC Karşılaştırması

Çevreye daha düşük seviyede rahatsızlık vererek daha hızlı ve daha ekonomik bir boru tesisatı yapılmasına yönelik olarak giderek artan talep yeni tesisat tekniklerinin doğmasına neden olmuştur. Altyapı sistemi yapım endüstrisiyle ilgilenen yatırımcıların geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde ileri teknolojilerle beraber yatırım maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çözümler aramaya başladığı görülmektedir. Bu durum hem yeni boru hatlarını hem de mevcut boru hatlarının yenilenmesini kapsamaktadır.

Bu yöntemler arasında kumsuz yatak hazırlama, boru patlatma ve yönlendirilebilir yatay sondaj bulunmaktadır. Bu tür boru döşeme yöntemlerini uygulamak üzere ve boru üzerindeki şiddetli etkilerinden ötürü bu yeni yöntemler yeni plastik boru malzemelere yani dış yüzeyinin dayanıklılığı normalin birkaç kat üzerinde olan ve daha yüksek bir noktasal yük direncine sahip olan bir ürüne ihtiyaç duymaktadır. 

PAS 1075

Pe 100-RC malzemesinin genel tanımı açısından baktığımızda polietilenden yapılmış olan MBorularla ilgili olarak PAS 1075 (Halka Açık Şartname) adı verilen alternatif tesisat teknolojilerine yönelik bir belge DIN tarafından basılmıştır. Bu halka açık şartname mevcut standartlar ve yönetmeliklere bir ek olarak kabul edilmektedir. 

PAS 1075’in muhteviyatına baktığımızda yönlendirilebilir yatay sondaj, patlatmalı kaplama veya kuma gömme yapılmaksızın tesisat yapılması gibi alternatif tesisat teknolojilerinde kullanılan PE 100-RC boruların yavaş çatlak büyüme direncini arttırdığı görülmektedir. Gereklilikler, özellikler ve test işlemleri ve de ilgili kalite güvence işlemleri üçüncü taraf denetim kuruluşları vasıtasıyla düzenlenmekte ve temin edilmektedir. Yönetmelikte açıklanan polietilen boruları normal PE 80 ve PE 100 borularla karşılaştırıldığında yavaş çatlak büyümesine karşı oldukça daha yüksek bir seviyede dirence sahip bulunmaktadır.

ISO 13479 uyarınca söz konusu olan malzeme gereklilikleri

PE 100 RC Çok Katmanlı Boruların Avantajları

PE 100 RC sınıfı malzemeler ve en ileri plastik işleme teknolojisi ürün en yüksek seviyede güvenilir olmasını sağlamaktadır.

Π İyi seviyede aşınma direnci

Π Yüksek seviyede gerilim çatlağı direnci

Π Noktasal yüklere karşı iyi seviyede direnç (örneğin taşlar, küçük parçalar) (Dr. HesselHS testi)

п Yavaş çatlak büyümesine karşı iyi seviyede direnç

п Kuma gömme ya da geri dolgu olmaksızın boru döşenmesine ilişkin en uygun tercih

п Excavated soil to be used as backfill material

п Kazılan toprak geri dolgu malzemesi olarak kullanılır

п Hendeksiz boru döşeme amacıyla kullanılabilir

п Alın kaynağı, ERW, poli füzyon kaynağıyla sabitlenebilir veya mekanik olarak bağlanabilir

п Klasik PE borularla uyumludur

Kum yatağının temin edilmediği durumlarda ortaya çıkan noktasal yüklere karşı koruma temin eden şey nedir?

PN EN ISO 13479 uyarınca yapılan çentik deneyi, yüzeyi çentiklendikten sonra belirli bir sıcaklıkta suya batırılan ve hidrostatik basınca tabi tutulan bir boru kesiti üzerinde yapılan bir basınç testidir. Çentik deneyi çatlakların hızlı bir şekilde ilerlemesine karşı boruların gösterdiği direncin belirlenmesine imkan tanır. PE 100 RC boru hidrostatik basınca 5.000 saat süresince dayanabilmelidir (pe 100 RC Çok Katmanlı – 10.000 saat).

 

Plakanın çevre şartlarına karşı dayanımını test etmek üzere plaka kalıplanır. Numune çentiklenir ve daha sonra bir Arcopal solüsyonu içerisinde belirli bir sıcaklıkta gerilir. RC malzeme numunesi herhangi bir zarar görme emaresi göstermeksizin bu şartlara 3.300 saat süresince dayanmalıdır (ISO 16770 uyarınca (pe 100 RC çok katmanlı boru dayanımı >8.760 saat).

Bir malzemenin çatlakların yavaş bir şekilde ilerlemesine karşı direncini belirlemek üzere Dr. Hessel’in nokta yük testi kullanılmıştır. Bir boru kesiti numunesi belirli bir süre çerçevesinde ve belirli bir sıcaklıkta harici noktasal basınca tabi tutulmuştur. RC numunesi herhangi bir zarar görme emaresi göstermeksizin bu şartlara 8.760 saat süresince dayanmalıdır (PE 100 RC çok katmanlı boru sistemi = 10. 000 saat).

п Nokta yük testi: istenen sonuç karşılanmıştır, test 10.000 saat sonra sonlandırılmıştır.

п FNCT: istenen sonuç karşılanmıştır.

п Çentik testi: istenen sonuç karşılanmıştır, test 10.000 saat sonra sonlandırılmıştır.

.

Ürün Veri Dökümleri

PE 100-RC TİPİ BORULARIN Boru Sınıflandırması

Boru üretimi sırasında PE 100-RC malzemesinin elde edilmesine imkan tanıyan birkaç malzeme kombinasyonu mevcut bulunmakta olup, bu kombinasyon PE 100 konusunda geçerli olan minimum gerekliliklerin üzerine çıkmaktadır.

1.Tip: PE 100 cRC’den yapılmış tam cidarlı borular,

ISO 4065’te tanımlandığı şekilde PE 100-RC’den yapılmış tek-cidarlı tam-cidarlı borular. Bu boru taraması yine PE 100 RC malzemeler kullanılarak yapılmış olan uygulamaya göre mavi suyu veya turuncu gazı ya da kahverengi pissuyu ifade edecek şekilde tam renkli olarak veya siyah boru ve renk çubuğu şeklinde yapılabilir.

2.Tip: PE 100-RC’den yapılmış ebatsal olarak entegre edilmiş koruyucu katman içeren boru

Ebatsal olarak entegre edilmiş koruyucu katmanları bulunan çift katmanlı borular PE 100 veya PE 100-RC içerir ve PE 100-RC’den yapılmış dahili ko-ekstrüzyonlu koruyucu katmana sahiptir. Ebatsal olarak entegre edilmiş koruyucu katmanları bulunan üç katmanlı borular PE 100 veya PE 100-RC içerir ve PE 100-RC’den yapılmış dahili ve harici ko-ekstrüzyonlu koruyucu katmana sahiptir. Ko-ekstrüzyonlu katmanlar, katmanları birbirleriyle birleştiren özel bir alet içerisinde birbirlerinden ayrılmayacak şekilde birbirlerine yapıştırılır. PE 100-RC’den yapılmış olan iç katman cidar yapısına işlevsel bir katman olarak entegre edilir.

ve üç katmanlı borulara dayanan bu üretim su için mavi ya da gaz için turuncu veya pissu için kahverengi renklerinin kullanıldığı farklı dış katmanlara sahiptir.

3.Tip: PE 100 cRC’den yapılmış ebatsal olarak ilave edilmiş dış koruyucu katmanı bulunan ISO 4065 uyarınca olan ölçülere sahip borular

Dış koruyucu ceketi PE 100-RC’den yapılmış bir çekirdek boru ve polipropilenden yapılmış koruyucu bir ceket içeren, ISO 4065’te belirtilen ölçülere sahip borulardır. Koruyucu ceketin minimum kalınlığı 0.8 mm’dir. Koruyucu ceketin minimum kalınlığı borunun ölçüsüne bağlıdır; boruların tasarlanmış olduğu ağır yüklerden ötürü büyük ebatlı borular daha kalın bir cekete sahiptir. Koruyucu ceket ve çekirdek boru arasındaki yapışma gücü boru döşenirken ortaya çıkan kesme kuvvetleri güvenilir bir biçimde aktarılacak şekilde olmalıdır. Bu tip borular bir seçenek olabilir ve talep edilmesi durumunda temin edilmektedir. Düzenli üretim hattına henüz alınmamıştır.


Sertifikalar

PE 100 RC ÇOK KATMANLI BORU SİSTEMİ su boruları klasik PE 100 su basıncı borularıyla aynı referans belgelerine sahiptir. Borular ayrıca Ulusal Hijyen Enstitüsü sertifikasına da sahiptir.

PE 100 RC ÇOK KATMANLI BORU SİSTEMİ gaz boruları klasik PE 100 gaz borularıyla aynı referans belgelerine sahiptir.

PE 100-RC Çok Katmanlı Boru – Üretim Programı

п PE 100 RC çok katmanlı su borusu

п PE 100 RC çok katmanlı gaz borusu

п Opsiyon – PE 100 RC çok katmanlı pissu borusu

PE 100 RC ÇOK KATMANLI Su Borusu

Boru tasarımı Mavi renkte şeridi bulunan siyah renkte boru ya da ebatsal olarak entegre edilmiş vaziyetteki mavi bir dış katmana sahip olan siyah renkte orta boy boru
Uygulama Gömülü tesisata yönelik içme suyu borusu, kum yatağıyla beraber ya da kum yatağı olmaksızın döşenmesi mümkün
Ürün standardı EN 12201-2
İşleme standardı EN 805, DIN V ENV 1046
Malzeme PE 100 RC
Onaylar DVGW
Belgelendirme ISO 9001/ISO 14001
Ölçüler SDR 7.4/9/11/17
Teslimat şekli Düzgün uzunluk / boru demetleri

PE 100 RC ÇOK KATMANLI Gaz Borusu

Opsiyon – PE 100 RC ÇOK KATMANLI Pis su Borusu

п Opsiyon – PE 100 RC Çok Katmanlı Pis su Borusu –

Madencilik uygulamalarına yönelik olarak veya diğer yüksek seviyede aşındırıcı malzemelerin imha edilmesi amacıyla talep üzerine üretilen, kamerayla daha kolay bir şekilde denetim yapılmasına imkan tanımak üzere açık renkte bir iç katmana sahip olacak şekilde imal edilen gider boru hatlarıdır (cazibeli boru hatlarıdır). Borular 6 m ve 12 m’lik düzgün uzunluğa sahip borular ya da 100 m uzunluğunda 125 mm’lik boru demetleri şeklinde tedarik edilebilmektedir.

Döşeme Talimatları

Boru döşeme ve Montaj

PE 100 RC MULTILAYER ÇOK KATMANLI borular tipik PE100 boruları gibi döşenip, monte edilir. Noktasal yüklere ve yüzey sürtünme etkilerine karşı yüksek seviyede dirençli olmaları nedeniyle bu borular genellikle boruları korumaya yönelik bir katman olarak kullanılan geri dolgu ve kuma gömme söz konusu olmaksızın döşenebilmektedir. PE 100 RC ÇOK KATMANLI boruların çatlakların yavaş ilerlemesine karşı yüksek seviyede dirençli olması geri dolgu ve tane boyu 60 mm olacak şekilde kırma taş ve taşların sıkıştırılması suretiyle zorlu topraklarda dahi boru döşenmesine imkan tanımaktadır. Toprak bölümlerinin boru hattını çevresinden eşit şekilde desteklemesi gerektiğini unutmayın. Toprak nakliyatı pahalı olup, RC PE 100 RC ÇOK KATMANLI boruların uygulanması inşaat sahasına uygun hafriyat malzemesinin temin edilmesi ve fazla toprağın sahadan alınmasına ilişkin giderleri önemli ölçüde azaltabilir.

Taşıma ve Depolama

Borular ve parçaları tesis etmeden önce nakliyat sırasında meydana gelen bir hasar ve diğer kusurların söz konusu olup olmadığını kontrol edin ve birleştirme yüzeyleri ile alanlarını temizleyin. Zarar görmüş olan bölümleri ayırın ve borunun kesilmesi gerekli olduğu takdirde, ince dişli bir testere ya da plastik boru kesici kullanın. Testereye yön verildiğinde boyuna boru aksı boyunca uzanan doğru açılardaki kesikler,örneğin bir gönyeyle – elde edilebilir. Boruyu kestikten sonra borunun uçlarını yapılması istenen birleşme türüne göre hazırlayın.

Demet içerisindeki boruların çözülmesi işlemi birkaç şekilde yapılabilir. Dış çapı 63 mm’ye kadar olan borular söz konusu olduğunda boru genellikle boru demeti dikey pozisyonda tutulmak suretiyle çözülür ve boru sabitlenmeye başlanır. Daha büyük ebatlar söz konusu olduğunda bir çözme cihazının kullanılması tavsiye edilmektedir.

Borular düz olarak çözülmeli ve dirsekli olarak muhafaza edilmelidir. Ayrıca, kıvrılarak çekilmelerine izin verilmemektedir.

İlaveten, bir boru çözülürken PE boruların esnekliğinin ortam sıcaklığından etkilendiği göz önüne alınmalıdır. Donma noktasına yakın sıcaklıklarda dış çağı 75 mm’nin üzerinde olan borular mümkünse çözülmeden önce ısıtılmalıdır.

Not: Boru hattını kısaltıp döşerken sıcağa bağlı uzunluk değişimini dikkate almayı unutmayın. Sıcaklık yükseldiğinde 1 m uzunluğundaki bir PE boru çekip uzayacaktır ve sıcaklık azaldığında K başına 0,2 mm kısalacaktır.

Açık bir hendeğe boru döşenmesi

Geçerli standartlar EN 805 (su borusu), EN 1610 (atık su ve pis su) ve EN 12207-2 Gaz borusu şeklindedir.

Yatak hazırlama ve geri dolgu yapılması  

Yavaş çatlak büyümesine direnç konusunda elde edilen kanıtlara bağlı olarak (bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmiştir, PE 100-RC’den yapılmış Çok Katmanlı PE 100-RC boruları bir kum yatağı olmaksızın döşenmek için uygundur. Böylece, kazılan malzemenin yerine EN 805 (nakliyat, imha) uyarınca bir kum yatağının tesis edilmesi için ek iş yapılmasına gerek olmamaktadır. Boru öyle özelliklere sahiptir ki yatak hazırlama ve geri dolgu yapma malzemelerinin tane boyutu üzerinde herhangi bir sınırlama uygulanmasına gerek olmamaktadır.

Boruların hendeksiz olarak döşenmesi

Çok Katmanlı PE 100 RC borular alternatif – hendeksiz döşeme için uygundur

п Küreme            

п Ufalama 

Alternatif tesisat yöntemleri seçilmiştir çünkü bu yöntemler zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Geçtiğimiz birkaç sene içerisinde çeşitli tesisat teknolojileri içerdikleri ekonomik avantajlardan ötürü son teknoloji ürünü haline gelmiştir:

п Geliştirilmiş ve asfalt kaplı yüzeylerde asgari seviyede olumsuz etki.

п Mevcut boru hattı güzergahlarının kullanılması.

п İkamet eden sakinlere asgari seviyede rahatsızlık verilmesi.

п Daha kısa yapım süresi.

п Daha düşük inşaat mühendisliği ve çevre onarımı maliyetleri.

п Nehir, göl veya trafik güzergahlarının altına tesis edilebilir.

п Yol yüzey malzemelerinin nakledilmesi, kazı işleri vs. için hiçbir araca ihtiyaç duyulmadığı için CO2 emisyon oranlarında azalma olur.

п Trafiğe yeni bir güzergah çizilmesi ve trafik sıkışıklığından kaçınılmış olur.

Küreme

Küreme (1. resim)


Küreme yeni plastik boruları döşemeye yönelik en hızlı ve muhtemelen en uygun maliyetli yöntemdir. Kullanılan yöntemin alt toprak üzerinde asgari seviyede etkisi olup, dolayısıyla çevre dostu olduğu kabul edilmektedir. Küreme bıçağını ve boru döşeme ünitesini yer üzerinde çekmek üzere bir vinç kullanılır. Boru tesis edildikten sonra küreme bıçakları ilerlerken kuyu (hendek) otomatik olarak kapatılır. Bu yöntem aynı zamanda birkaç boru hattının paralel olarak tesis edilmesi için de uygundur. Küremeyle ilk aşamada yerinden çıkartılan toprak herhangi bir ek işleme tabi tutulmaksızın yeniden kullanılır, kullanılan boruların noktasal yüklere – yani konsantre yüklere – karşı oldukça dirençli olması gerekir. PE 100 RC borular yüksek gerilim çatlağı dirençleri sayesinde özel bir dayanıklılığa sahiptir.

Ufalama

Bu döşeme yöntemi genellikle kırsal bölgelerde ve trafik alanlarının dışında uygulanmaktadır. Ufalama tekniğinde bir hendeğini toprak üzerinde açmak üzere uygun bir makine kullanılır ve PE 100 RC borular sözde bir tesisat kutusu vasıtasıyla hendeğin tabanına eşzamanlı olarak yerleştirilir. Hendekte yürünmesi çoğunlukla mümkün olmadığı için bu kutu boru hattının tesis edilmesi sırasında bir hendek mesneti görevi görür. Boru döşendikten sonra hendek üzerinde önceden ufalanan malzemelerle mekanik olarak geri dolgu yapılır ve sıkıştırılır, yani kum yatağına gerek bulunmamaktadır.

Hendeksiz Boru Değişimi

п Yatay sondaj – HDD

п Yeniden kaplama

п Patlamalı kaplama

Yatay Sondaj (HDD) yeraltı boru hatlarının hendeksiz yöntemler kullanılarak tesis edilmesine ilişkin bir yöntemdir. Bir sondaj makinesi ve ilgili aparatların kullanılmasını içerir. Toprak bir sondaj sıvısı kullanılarak çeşitli aşamalarda gevşetilir ve ortaya çıkartılır. Atılacak ilk adım bir kılavuz delik vasıtasıyla bir boru kanalının oluşturulmasıdır. Daha sonraki adımlardaysa nihai boru kanalı genişletilir ve bir yerleştirme cihazının yardımıyla boru yerleştirilir. Bu da zemine çok asgari seviyede müdahale edilmesi ve zeminin eski haline getirilmesi için düşük maliyetlerin söz konusu olması anlamına gelmektedir. Binalar, nehirler, yolların altlarını delip, tepe ve kayaların içerisinden delip geçebiliriz.

Eski bir su borusunun tekrar kaplanması

Boruyla tekrar kaplama yapılması hendek gerektirmeyen bir işlem olup, PE 100 RC menhol içerisinden mevcut taşıma arabasına çekilir. Münferit borular bir elektrik ya da alın kaynağı tekniğiyle bağlanır.

 

Boru Kırma

Hendeksiz bir boru – kırma yöntemi olan patlatmalı kaplama zarar görmüş olan boruların hidrolik en kesitin muhafaza edilmesi ya da genişletilmesi suretiyle tamir edilmesi için kullanılır.

İlgili yerdeki toprakla beraber zeminde sıkıştırılmış olan kırılmış malzemeler yeni boru hattının kırık üniteye tespit edildiği halkasal bir açıklık oluşturur.

Yatak hazırlanması ve geri dolgu yapılması

Yavaş çatlak büyümesine direnç konusunda elde edilen kanıtlara bağlı olarak PE 100-RC’den yapılmış borular bir kum yatağı olmaksızın döşenmek için uygundur. Böylece, kazılan malzemenin yerine EN 805 (nakliyat, imha) uyarınca bir kum yatağının tesis edilmesi için ek iş yapılmasına gerek olmamaktadır. Boru özellikleri, yatak hazırlama ve geri dolgu yapma malzemelerinin tane boyutu üzerinde herhangi bir sınırlama uygulanmasına gereksinim bırakmamaktadır.

Birleştirme Teknikleri

Pe 100 boruların dahili basınç yükünün standart bir şekilde ölçülendirilmesi de alternatif bir şekilde tesis edilen borular için geçerlidir. PE 100 RC ÇOK KATMANLI BORULAR standart PE 100 borularda kullanılan alın kaynağı ve elektrik eritmeli kaynak teknikleriyle birleştirilebilir, çünkü PE 100 RC boru cidarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sistemde kullanılan bağlantı elemanları PE 100 RC’yle aynı malzemeden yapılmıştır. 

Bağlantı Elemanları

PE 100 RC ÇOK KATMANLI BORULAR talep edilmesi durumunda projeye özel tedarikler ve bir dizi özel bağlantı elemanıyla temin edilmektedir. Bir kum yatağı olmaksızın döşemek için özel bağlantı elemanları PE 100-RC’den yapılır. Muhtemel müşteri teknik şartları uyarınca imal edilebilen bir dizi ürün aşağıda belirtilmiştir:

.